Сарын тэмдгийн хуанли

Таны сүүлийн сарын тэмдгийн эхний хоног:


Таны сарын тэмдгийн мөчлөг хэдэн хоногийн мөчлөгтэй вэ?